• سکوسازی --> لوازم --> شیرآلات آزمایشگاهی --> شیرآلات گاز

شیر آلات گازکمپانی TOF  با مغزی از  نوع سرامیکی   با تکنولوژی از نوع فشاری برای سیستم ایمنی بیشتر در موقع مصرف از گازهای صنعتی است  , قابلیت تحمل 0/2 فشار گازهای شهری و بدنه برنجی آن  پوشش رنگ از جنس اپوکسی برای مقاوم بودن در مقابل اسید های مورد مصرف در محیط آزمایشگاهی با استاندارد های روز جهان تولید و قابل ارائه می باشد .

1