• سکوسازی --> لوازم --> شیرآلات آزمایشگاهی --> شیرآلات خلاء

شیرآلات خلاء TOF ایتالیا از جنس فلز برنج با پوشش رنگ از نوع  اپوکسی که باعث مقاوم بودن  بدنه در مقابل اسید های مصرفی در آزمایشگاه می شود  با استاندارد های روز جهان تولید می شود .

1