• آب و پساب

در این بخش مجموعه ای از بهترین محصولات مرتبط با کنترل کیفی آب و پساب و محیط زیست را خواهید یافت. شرکت تجهیز یاران نماینده انحصاری کمپانی آکوالیتیک و لاویباند در کشور می باشد.این مجموعه دستگاههای مهم پایش آب از جمله انواع فتومترها  ست cod ست BOD و در بخش صنعتی آب شامل انواع کیتها و مجموعه های اندازه گیری شیمیایی و باکتریایی در صنایع مختلف میباشد 

1 2