• مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

نام محصول: مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب


شرکت سازنده: آکوالیتیک آلمان

مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

تجهیز یاران نماینده انحصاری آکوالیتیک آلمان در ایران

 

مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

شامل یک دستگاه اسپکتروفتومتر AL800 یک دستگاه  ترموراکتور AL125، رک نگهدارنده لوله ها ، 5 عدد ویال با قطر 24 میلی متر،مجموعه فیلتر غشایی، دفترچه راهنما

COD 0 - 150 mg/l und 0 - 1500 mg/l
Ammonia 1 - 50 mg/l N
Nitrate 1 - 30 mg/l N
Nitrite LR 0.01 - 0.3 mg/l N
Nitrogen 5 - 150 mg/l N
Phosphate 0.02 - 1 mg/l P / 0.06 - 3.5 mg/l PO4

عنوان/ کد ورژنتوضیحاتتصویر
ست اسپکتروفتومتریک AL800

4712100

عنوان لوازم جانبیکد لوازم جانبیتصویر
ویال COD برای رنج پائین

420720

ویال COD برای رنج متوسط

420721

ویال COD رنج بالا

420712

ویال COD رنج بالا

420722

معرف اندازه گیری آمونیوم رنج بالا

4535650

معرف اندازه گیری نیترات

4535580

معرف اندازه گیری نیتریت رنج پایین

4530980

معرف اندازه گیری نیتروژن کل رنج بالا

4535560

معرف اندازه گیری فسفات کل رنج بالا

4535210

ویال با قطر 24 میلیمتر, ارتفاع 48 میلیمتر (با درپوش) 5 عددی

197629

مجموعه فیلترممبران جهت آماده سازی نمونه شامل 25 عدد ممبران 45 صدم میکرون و دو عدد سرنگ 20 میلی لیتر

366150

راک نگهدارنده برای 6 ویال

418951

راک نگهدارنده از جنس پلاستیک فشرده 10 تایی برای ویال 16 و کووت 13.5میلیمتر

418957

سرسمپلر 1 تا 5 میلی لیتری

419066

پیپت اتوماتیک 1 تا 5 میلی لیتر

419076

پی پت اتوماتیک 0.1 تا 1 میلی لیتری

419077

مجموعه 1000 عددی سر سمپلر 0.1 تا 1 میلی سفید لیتری

419073

0 نظر

ارسال نظر