• >> اجرای 105 تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور

اجرای 105 تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور

مزدک منفرد شنبه 10 مرداد 1394

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هم‌اکنون 105 پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور فعال است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو "حمیدرضا جانباز"، با بیان اینکه در زمان کنونی 98 تصفیه‌خانه فاضلاب در دست اجرا در شهرها و هفت تصفیه‌خانه فاضلاب در دست اجرا در محدوده روستایی در کشور وجود دارد، گفت: عقب‌ماندگی دیرین در فاضلاب در کشور وجود دارد.
وی افزایش تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، طول خطوط، میزان جمعیت زیرپوشش شهری و روستایی را از اهداف مهم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال‌جاری عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر، 149 تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرها و 24 تصفیه‌خانه فاضلاب در روستاهای کشور در مدار بهره‌برداری وجود دارد.
جانباز جمعیت زیرپوشش تاسیسات فاضلاب در شهرها را 38.9 درصد و جمعیت زیرپوشش تاسیسات فاضلاب در روستاها را 0.4 درصد عنوان کرد و گفت: از سال 69 و با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در کشور، بحث توسعه شبکه فاضلاب به یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو تبدیل شد.
وی با بیان اینکه در زمان کنونی 19 تصفیه‌خانه آب در دست اجرا در شهرها و پنج تصفیه‌خانه آب در دست اجرا در محدوده روستایی در کشور وجود دارد، گفت: صیانت از سلامت آب توزیع شده مشترکان در واحدهای کنترل کیفیت در کشور، یکی از موارد بسیار مهم این شرکت اشهری و 288 واحد آزمایشگاهی آب در بست.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: اکنون 443 واحد آزمایشگاهی آب در بخش خش روستایی وجود دارد.

 
 
 
 
 
 

0 نظر

ارسال نظر