• >> دیدگاه اقتصادی به آب دربین آبداران الزامی است

دیدگاه اقتصادی به آب دربین آبداران الزامی است

مزدک منفرد دوشنبه 19 بهمن 1394

دیدگاه اقتصادی به آب دربین آبداران الزامی است

مدیرعامل آبفار کرمان با ضروری دانستن دیدگاه اقتصادی نسبت به آب دربین آبداران وپرسنل این شرکت گفت: مطالبات ۱۰میلیاردتومانی شرکت آبفار کرمان باید هرچه سریعتر وصول شود...

 علی رشیدی در کارگاه آموزشی یک روزه ایمنی که با حضور آبداران شهرستان کرمان واپراتورهای کنترل کیفیت آب برگزار شد،گفت: مطالبات این شرکت از مشترکین حدود ده میلیاردتومان است که انتظار می رود آبداران توان خود را درجذب این مطالبه بگذارند.

وی با اشاره به اینکه حتی سه میلیاردتومان از این میزان بدهی می تواند بخش بزرگی از مشکلات مالی شرکت را رفع کند،افزود: اعتقاد ما براین است که نباید حقوق پرسنل مان دیرتر از تاریخ همیشگی پرداخت شود وبا تمام مشکلات مالی مان تنها شرکتی در بین شرکتهای آبفار هستیم که در پرداخت حقوق ها بروز هستیم چرا که برخی استانها ۹ماه در پرداخت های آبداران خود تاخیردارند.

وی بیان کرد: باتوجه به این مسئله دوست داریم با درک متقابل از مشکلات مالی شرکت ونیز نیاز به۶.۵میلیاردتومان برای پرداخت حقوق ومزایای دوماهه پایانی سال کارکنان وبازنشستگان ،مطالبات ما نیز تا بالاترین حدممکن سریع تر دریافت شود.

رشیدی لزوم معرفی افراد کم کار در شرکت آبفار وادارات ونهادهای تابعه را خواستار شد وگفت: انتظار داریم اگر کسی کم کاری می کند معرفی شود این نباشد که در محدوده ای که آبداران ما کار می کنند با آب شرب درختان آبیاری شوند ویا آب به سرقت برود اما شما بی خبرباشید.

وی اظهار کرد: دیدگاه تمام پرسنل آبفار باید دیدگاه اقتصادی باشد هرقطره آب که هدر می رود ظلم به مردم وشخص ما است واین آب ذخیره ای برای آیندگان ما وفرزندان ما است ونباید هدر رود.

مدیرعامل شرکت آبفار کرمان تاکید کرد: سرریزهای آب نباید مورد غفلت واقع شود در حالی که ما گاها از عمق ۴۰۰متری آب را بیرون می آوریم ،چرا باید هدر رفت آب در برخی نقاط استان ۴۰تا۵۰درصد باشد.

رشیدی با تاکید براینکه این میزان هدررفت ده میلیاردتومان درآمدی است که از جیب شرکت آبفار هدر می رود، افزود: یکی از نیازهای اصلی امروز ما دسترسی تمام پرسنل وآبداران به دانش روز است و حداقل استفاده از نیرو و دانش افراد تحصیل کرده در این حوزه مدنظرباشد.

وی خاطرنشان کرد: خط قرمز وزارت نیرو کیفیت آب است بعضا برخی افراد مسئول از این مسئله بیخیال رد می شوند درحالی که امروزه مدیریت شرکتها فنی شده ودیگر مانند گذشته نمی توان به مسئله آب بی توجه بود.

مدیرعامل شرکت آبفار استان اظهار کرد: در شرایطی که دولت با مسائل مالی وبحران آب مواجه است شرکت هایی چون آبفار نیزباید با حداقل نیروی انسانی وحداقل هزینه های جاری اداره شوند.

رشیدی گفت: در صورت بازنشستگی افراد به دنبال جایگزین نباشید بلکه باید از نیروی انسانی موجود بیشترین استفاده را کرد.

وی تاکید کرد: باید درآمد شرکت از محل آب بها وفروش حق انشعاب را افزایش دهیم واز این پس پرداخت حقوق ومزایا متناسب با وصولی ها پرداخت شود.

وی آبفار سیرجان را از ادارات موفق درافزایش درآمد ووصولی ها ذکر کرد.

0 نظر

ارسال نظر