محدوده pH :

14 - 0 


دقت pH :

0.01 


تصحیح دمایی :

نیازی ندارد


صحت pH :

بین 5 تا 9، 0.07±

بین 4 تا 10، 0.1± 

بین 1 تا 3.9، 0.2± 

بین 10 تا 13، 0.2± 


شرایط محیطی :

0-50 درجه سانتی گراد، 80 درصد رطوبت نسبی (غیرمتراکم)


منبع تغذیه :

باتری 9 ولتی


ابعاد، سایز :

طول: 208 میلی متر

عرض: 110 میلی متر

ارتفاع: 34 میلی متر


وزن :

حدودا  380 گرم