محدوده pH :

از منفی 2000 تا مثبت 2000


دقت pH :

0.001/0.01/0.1


صحت pH :

±0.003


محدوده هدایت :

انتخاب خودکار بین 0.01 میلی زیمنس تا 1.999 میلی زیمنس


دقت هدایت :

0.01 میکروزیمنس تا 1 میلی زیمنس


صحت هدایت :

±0.5 درصد  ±2 رقم


رنج (mV) :

±1999.9mV


دقت (mV) :

0.1mV


صحت mV :

±0.2mV


رنج دما :

منفی 10 تا 105 درجه سانتی گراد


دقت دما :

0.1°C


رنج ATC :

صفر تا 100 درجه سانتی گراد


رفرنس دمایی :

18.20 یا 25 درجه سانتی گراد


خروجی :

آنالوگ, RS232and IrDA


رابط :

BNC (pH) and 7-pin DIN (conductivity)


منبع تغذیه :

9V AC ±10% @ 50/60Hz


وزن :

850g