صحت اکسیژن محلول :

در بازه (0...25 میلی گرم بر لیتر) ±1.5%± 0.2 میلی گرم بر لیتر 
در بازه (25...70 میلی گرم بر لیتر) ±2.5%± 0.3 میلی گرم بر لیتر 


فشار جزیی اکسیژن :

0 تا 570 هکتو پاسکال، 0 تا 1200 هکتو پاسکال
0 تا 427.5 میلی متر جیوه، 0 تا 900 میلی متر جیوه

 


غلظت اکسیژن محلول :

0.00 تا 25.00 میلی گرم بر لیتر

0.0 تا 70.00 میلی گرم بر لیتر


درصد اکسیژن اشباع :

0.0 تا 250.0 %

0.0 تا 600 %


محدوده دما :

منفی 5.00 تا 50.00 درجه سانتی گراد، 23.00 تا 122.00 درجه فارنهایت


رنج فشار هوا :

500 تا 1100 هکتا پاسکال


صحت اندازه گیری فشار هوا :

±0.5 فول اسکیل Full Scale


دمای قراردادی :

25 درجه سانتی گراد


دمای کارکرد :

0 تا 50 درجه سانتی گراد


ذخیره سازی دما :

منفی 20 تا 70 درجه سانتی گراد


منبع تغذیه :

4 عدد باتری 1.5 ولتی، نوع AA
زمان کار تا 1200 ساعت